W Parafii pw. Marcina w Lublinie nocne czuwanie
w intencji pokoju na Ukrainie, w Polsce, w Europie
i na świecie, z soboty na niedzielę /26-27 lutego 2022./
Rozpocznie się ono się po Mszy św. /g. 18-ta/ wieczorem w sobotę.