Życie człowieka jest jak trawa,
rośnie i więdnie na polu,
ale wierzę, że żyć będę,
bo Chrystus jest moim Bogiem.
Zmartwychwstałeś trzeciego dnia,
to jest siła, wiara ma.
Byłoby kłamstwem wszystko dla mnie
gdybyś nie zmartwychwstał Panie.

Zmartwychwstanie Pańskie jest przejściem człowieka z niewoli grzechu i zła do wolności miłości i dobra.

Niech moc jego miłości przekształci także nasze życie.

Prośmy zmartwychwstałego Jezusa, który przemienia śmierć w życie, aby przemienił nienawiść w miłość, zemstę w przebaczenie, wojnę w pokój.

Wesołego Alleluja!!!
Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał!